USŁUGI

Co i jak robimy?

AERACJA

Aeracja to napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających służący rozluźnianiu podłoża i pobudzeniu trawy do krzewienia się Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym.

Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Pod wpływem aeracji masa korzeni traw wyraźnie się zwiększa, a darń trawnika wyrównuje się. Systematyczna aeracja przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz zwiększenia zdolności regeneracyjnych.

Trawniki, które w warstwie nośnej zawierają dużo części spławialnych i często są eksploatowane (deptane), wymagają 1-2-krotnego napowietrzania w ciągu roku. Aeracji nie należy wykonywać, gdy gleba jest za wilgotna.

Po doprowadzeniu gleby do właściwej wilgotności trawnik należy skosić do wysokości 3 cm i skoszoną trawę usunąć. W zależności od rodzaju aeratora, aerację wykonuje się w jednym kierunku lub powtarza się ją w poprzek poprzedniego kierunku jazdy.

WErTYKULACJA

Wertykulacja to zabieg pielęgnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych, polegający na pionowym cięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunków dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu.

Wertykulację przeprowadza się przede wszystkim wczesną wiosną, po pierwszym koszeniu oraz jesienią (sierpień/wrzesień) na w miarę suchym podłożu. Zabieg przeprowadza się na trawniku co najmniej 2-letnim, wcześniej przeprowadzony mógłby uszkodzić młode pędy traw. Przed wykonaniem wertykulacji należy oczyścić trawnik z gałęzi, kamieni i innych rzeczy które mogą uszkodzić wertykulator oraz skosić trawnik na wysokość ok. 2,5 – 3 cm.

Najlepszy efekt otrzymamy wykonując wertykulację wzdłuż i wszerz (tzw. szachownica). Po wertykulacji trawnik należy dokładnie oczyścić i zgrabić wszystkie pozostałości obumarłych, zwertykulowanych części roślin (sucha trawa, mech itp.), dosiać trawę w miejscach ubytków oraz rozsypać równomiernie nawóz na całej powierzchni trawnika. W celu rozluźnienia gleby i nadania jej odpowiedniej przepustowości, powierzchnię trawnika można posypać mieszaniną torfu z piaskiem, która będzie stanowiła również ochronę korzeni i świeżo wysianych nasion trawy. Po zabiegu należy pamiętać o regularnym nawadnianiu podłoża.

OPRYSK

Oprysk środkami chemicznymi na chwasty to najpopularniejszy sposób walki z niepożądanymi roślinami na trawniku. Tego typu opryski są bardzo skuteczne i zwalczają większość popularnych chwastów, np. mniszka, babkę, koniczynę czy stokrotki.

Podczas wyboru odpowiedniego preparatu należy zwrócić szczególną uwagę w jaki sposób działa środek. Ważne aby był on selektywny, tzn. działał wyłącznie na chwasty dwuliścienne oraz aby substancja aktywna działała w sposób układowy i systemiczny – tzn. będzie przemieszczała się we wnętrzu rośliny, aż do koszeni. Tylko tego typu preparaty gwarantują całkowite usunięcie chwastów.

DOSIEW URZĄDZENIEM vredo

Specjalne V- kształtne dyski nacinają glebę do głębokości 2-3 cm (w zależności od ustawienia). Ta metoda dosiewu nie zakłóca struktury gleby ani też życia mikrobiologicznego. W nacięcie wpada nasiono, które pozostaje w kontakcie z glebą, powietrzem i światłem słonecznym.

Dzięki wałowaniu tylną rolką otwór zostaje zamknięty i nasiono jest chronione przed wiatrem, mocnym słońcem oraz ptactwem i ma optymalne warunki do wykiełkowania – dlatego też z zasianej partii ok. 95% nasion kiełkuje. Urządzenie pozwala na optymalne wykorzystanie drogich nasion trawy oraz uzyskanie gęstej murawy bez chwastów .

 

PIASKOWANIE

Zabieg polegający na posypywaniu powierzchni trawiastej równomierną warstwą piasku. Piaskowanie przyczynia się do lepszego rozwoju korzeni trawy, poprzez poprawę struktury gleby. Piaskowanie może być wykonywane zarówno ręcznie, jak i za pomocą maszyn dla boiska sportowego.

BIURO

ul. Kaczawska 28 
59-220 Legnica

SKontaktuj się z nami

Telefon: +48 668 187 780
Email: biuro@turf-pro.pl